Obchody Święta Policji w Kujawsko-Pomorskiem

ilustracja

Obchody Święta Policji w Kujawsko-Pomorskiem odbyły się – z uwagi na epidemię – w kameralnym gronie. Poprzedziła je msza w bydgoskiej katedrze.

Oficjalna część święta policji w Bydgoszczy rozpoczęło złożenie kwiatów pod Tablicą Pamięci po poległych policjantach. Komendant wojewódzki policji w Kujawsko-Pomorskiem, insp. Piotr Leciejewski wraz ze swoimi zastępcami zapalili znicz i złożyli wieńce po losu 5 tys. policjantów, jeńców obozu w Ostaszkowie zamordowanych wiosną 1940 roku przez NKWD w Kalininie (Twerze) i pogrzebanych w Miednoje.

Potem w bydgoskiej farze odbyła się msza święta celebrowana przez Biskupa Diecezji Bydgoskiej Jana Tyrawę.

Kolejnym punktem obchodów policyjnego święta było wręczenie odznaczeń. Odbyło się to w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji, zamiast i tylko przy udziale mundurowych oraz m.in. wojewody kujawsko-pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza, wicemarszałka województwa Zbigniewa Ostrowskiego i wiceprezydenta Bydgoszczy Mirosława Kozłowicza.

– Na wyższe stopnie służbowe awansowało 1487 policjantów. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, z okazji Święta Policji, przyznał Medale za Długoletnią Służbę, natomiast Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Odznaki „Zasłużony Policjant”. W sumie medali i odznaczeń przyznano łącznie 103 policjantom i pracownikom Policji.

Brązowy Medal za Zasługi dla Policji przyznany został przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Krzysztofowi Wiśniewskiemu Kierownikowi Działu Usług Medycznych i Szkoleń w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy, za wybitne zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji.

Głos zabrał Wojewoda Kujawsko-Pomorski Pan Mikołaj Bogdanowicz, który w sposób szczególny podziękował policjantom i pracownikom Policji za pracę w czasie pandemii.

Następnie Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy insp. Piotr Leciejewski odczytał okolicznościowy list od Komendanta Głównego Policji gen insp. dr Jarosława Szymczyka, a następnie skierował słowa podziękowania, za służbę i pracę, do policjantów i pracowników Policji oraz pogratulował wyróżnionym i awansowanym.

– Cytując słowa Marszałka Józefa Piłsudskiego: „Ten kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości” wspomnę, że dzisiejsze uroczystości rozpoczęliśmy złożeniem hołdu pod Tablicą Pamięci po poległych na służbie policjantach – powiedział insp. Piotr Leciejewski.

Na koniec głos zabrali Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Zbigniew Ostrowski i Przewodniczący NSZZ Policjantów podinsp. Piotr Kujawa, którzy złożyli podziękowania i okolicznościowe gratulacje odznaczonym, awansowanym, ale także wszystkim policjantom i pracownikom Policji z okazji Święta Policji, które przypada w dniu 24 lipca.