OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W TURKU

ilustracja

W auli w I Liceum Ogólnokształcącym w Turku odbyła się uroczysta zbiórka, poświęcona 102. rocznicy powołania Policji Państwowej. Z tej okazji policjantom oraz pracownikom Komendy Powiatowej Policji w Turku wręczone zostały akty mianowania na wyższe stopnie służbowe, medale oraz wyróżnienia.

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 10.00 w kościele pod wezwaniem Św. Barbary, gdzie odprawiono uroczystą mszę świętą w intencji policjantów i ich rodzin, koncelebrowaną przez księdza Kanonika Mirosława Frankowskiego – kapelana Komendy Powiatowej Policji w Turku. Uroczysta zbiórka rozpoczęła się o godz. 11.30 w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Turku.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Komendantowi Powiatowemu Policji w Turku inspektorowi Michałowi Grzelakowi przez dowódcę uroczystości podinspektora Andrzeja Grobelskiego Naczelnika Wydziału Prewencji. Po wprowadzeniu sztandaru Komendy Powiatowej Policji w Turku i odegraniu hymnu państwowego rozpoczęła się część, podczas której policjantom zostały wręczone akty mianowania na wyższe stopnie policyjne. W 102. rocznicę powołania Policji Państwowej awansowanych zostało 46 funkcjonariuszy, w tym jeden wyróżniony przedterminowym awansem. W korpusie oficerów starszych, awans otrzymał jeden policjant na stopień podinspektora Policji. W korpusie aspirantów, awansowano dwudziestu jeden policjantów, w korpusie podoficerów awans otrzymało dziewiętnastu policjantów, w korpusie posterunkowych awans otrzymało pięciu policjantów.

Podczas swojego wystąpienia Komendant Powiatowy Policji w Turku inspektor Michał Grzelak w przemówieniu skierował słowa podziękowania i uznania dla całej załogi Komendy Powiatowej Policji, podziękował za wzorowe wykonywanie swoich obowiązków, podkreślając jednocześnie ich zaangażowanie i poświęcenie. Przedstawicielom związków zawodowych za godne reprezentowanie policjantów i pracowników Policji.

Decyzją Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów za zasługi na rzecz NSZZ Policjantów i Wielkopolskiej Policji inspektor Michał Grzelak, podinspektor Andrzej Grobelski, aspirant sztabowy Mariusz Mikołajczyk otrzymali medale 100-lecia Powstania Policji Państwowej. Przewodniczący Zarządu terenowego NSZZ Policjantów Zenon Wieczorek otrzymał Krzyż Niepodległości Kl. II za zasługi patriotyczne i działalność dla NSZZ Policjantów. Srebrny medal NSZZP Policjantów Województwa Wielkopolskiego otrzymali aspirant sztabowy Piotr Krajewski, aspirant sztabowy Piotr Zieliński i aspirant sztabowy Mateusz Latuszewski. Brązowy medal NSZZP Policjantów Województwa Wielkopolskiego wręczono aspirantowi Katarzynie Kołudzie, aspirantowi Dariuszowi Kowalcowi, aspirantowi Arkadiuszowi Zawadzkiemu, młodszemu aspirantowi Sławomirowi Majdzie oraz pracownikom cywilnym KPP w Turku Kamilowi Tokarskiemu i Karolowi Sulei.

Wymienione wyróżnienia funkcjonariusze i pracownicy cywilni otrzymali z rąk Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego młodszego inspektora Andrzeja Szarego.

Od władz samorządowych i instytucji współpracujących z Komenda Powiatową Policji w Turku wpłynęło wiele podziękowań za rzetelną, pełną poświęcenia służbę. Nie zabrakło również życzeń satysfakcji z wykonywanych zadań i wszelkiej pomyślności, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.