OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI W CSP

ilustracja

Z okazji 102. rocznicy powołania Policji Państwowej funkcjonariusze Centrum Szkolenia Policji obchodzili uroczystość na placu apelowym. Święto Policji to czas awansów, nominacji, odznaczeń oraz podziękowań dla policjantów i pracowników Policji. W tym roku obchody zostały objęte patronatem honorowym przez Komendanta Głównego Policji gen. insp. dr. Jarosława Szymczyka.

Tegoroczne obchody Święta Policji w CSP rozpoczęły się wczoraj uroczystą Mszą Świętą odprawioną w auli Centrum. Eucharystia była koncelebrowana przez miejscowych kapelanów – ks. prałata Tomasza Chciałowskiego, ks. ppłk. Marcina Czeropskiego oraz Sekretarza Biskupa Diecezji Warszawsko-Praskiej ks. Marka Nowaka.

W nabożeństwie uczestniczyli wraz z Komendantem CSP przedstawiciele funkcjonariuszy, słuchacze oraz pracownicy naszej jednostki. Na zakończenie celebracji Komendant Centrum Pani insp. Anna Rosół została uhonorowana medalem „W służbie Bogu i Ojczyźnie” nadanym na mocy dekretu Biskupa Polowego Wojska Polskiego gen. bryg. Józefa Guzdka.

Dzisiaj o 9.00 na placu apelowym CSP odbyły się obchody o charakterze ceremonialnym. W trakcie uroczystości Komendant CSP insp. Anna Rosół skierowała słowa uznania i podziękowania dla wszystkich funkcjonariuszy i pracowników, którzy na co dzień wykonują szereg obowiązków dydaktycznych i logistycznych w naszej jednostce. Słowa podziękowania oraz życzenia do uczestników skierował również kapelan CSP ks. ppłk Marcin Czeropski.

Podczas uroczystości medale, odznaczenia, awanse i wyróżnienia bezpośrednio z rąk Komendanta CSP odebrali wyznaczeni policjanci i pracownicy.

Z okazji przypadającego na dzień 24 lipca Święta Policji na wyższe stopnie służbowe awansowało w CSP 52 funkcjonariuszy, a medalami i odznaczeniami zostało uhonorowanych 17 policjantów i 4 pracowników. 14 funkcjonariuszy odebrało mianowania na wyższe stanowiska służbowe.

Na koniec uroczystości insp. Anna Rosół wraz z przedstawicielem wyróżnionych policjantów i słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego, złożyła wiązankę pod obeliskiem upamiętniającym zamordowanych w Twerze przez NKWD policjantów Policji Państwowej:

  • podinspektora PP Alojzego Grimma,
  • aspiranta PP Bolesława Kołakowskiego,
  • aspiranta PP Stanisława Litwińczuka.

Uroczystość uświetniła Orkiestra Reprezentacyjna Policji pod dyrekcją mł. insp. Janusza Trzepizura.

sk

fot.: Robert Karyś