NSZZ Policjantów na uroczystej promocji w WSPol w Szczytnie

ilustracja

Nowi oficerowie w Policji

Chcę Państwu życzyć, żeby to poczucie służby, z którym wrócicie do swoich garnizonów towarzyszyło Wam na co dzień. Żeby pasja, z którą wstępowaliście do Policji, była równie gorąca, kiedy będziecie tę służbę kończyć – powiedział minister Joachim Brudziński podczas promocji oficerskiej w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

Promocję na pierwszy stopień oficerski otrzymało 185 funkcjonariuszy, w tym 38 kobiet i 147 mężczyzn. Minister zwracając się do nowo mianowanych oficerów nawiązał do historii formacji, która za rok będzie obchodziła 100-lecie istnienia. – – Jestem przekonany, że gdyby kiedykolwiek przyszło walczyć o Rzeczpospolitą to nie zabrakłoby Wam tego hartu ducha, który towarzyszył Waszym poprzednikom – powiedział szef MSWiA.

Minister podkreślił, że na młodych oficerach spoczywa odpowiedzialność za funkcjonariuszy, których pracą będą kierować. Zaznaczył, że ważne jest przeprowadzenie efektywnej procedury naboru, aby systematycznie zmniejszać ilość wakatów.

– Chcę Państwa zapewnić, że rząd Pana Premiera Mateusza Morawieckiego, rząd Prawa i Sprawiedliwości i ja jako minister spraw wewnętrznych i administracji, zawsze będziemy wsparciem dla polskiej Policji – podkreślił Joachim Brudziński. Przypominał, że w Policji wdrażany jest Program Modernizacji Służb Mundurowych, z którego formacja do 2020 roku otrzyma 6 mld zł. Niezależnie od niego, od 1 maja najmniej zarabiający funkcjonariusze otrzymają podwyżki. Rząd przeznaczył na ten cel 150 mln zł. Podniesiony zostanie też dodatek stołeczny.

Wiceminister Jarosław Zieliński podziękował funkcjonariuszom za to, że zdecydowali się założyć mundur i tym samym związali swoje zawodowe życie z Policją. – Jesteście ważną częścią systemu bezpieczeństwa, które państwo musi zapewnić obywatelom – powiedział Jarosław Zieliński. Nowym oficerom życzył wsparcia społecznego, przypomniał też, że służba w Policji jest odpowiedzialna, ale również niebezpieczna.

Policyjny kurs oficerski trwa 6 miesięcy i odbywa się w systemie dziennym. Zajęcia mają charakter teoretyczny i praktyczny. Policjanci pogłębiają swoja wiedzę w zakresie m.in. prawa, psychologii, cyberprzestępczości czy terroryzmu. Na koniec szkolenia funkcjonariusze muszą zdać egzamin. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie to jedyna placówka w Polsce, która prowadzi kursy oficerskie.

Zdobyta w czasie kursu specjalistyczna wiedza i umiejętności umożliwiają wykonywanie zadań zawodowych na wyższym poziomie, a także pozwalają na objęcie stanowisk kierowniczych. Absolwenci szkoły oficerskiej to przede wszystkim eksperci pionu służby prewencyjnej bądź kryminalnej. To też osoby, które potrafią kierować zespołami ludzkimi i kształtować politykę kadrową.

Dariusz Brzezicki

W uroczystej promocji na pierwszy stopień oficerski (pod nieobecność przewodniczącego Rafała Jankowskiego przebywającego na urlopie) NSZZ Policjantów reprezentował wiceprzewodniczący Dariusz Brzezicki.