Nowi policjanci wypowiedzieli słowa roty.

ilustracja

W kilku garnizonach odbyło się ślubowanie nowych policjantów. Oczywiście pandemia rzutuje na liczbę nowo przyjętych funkcjonariuszy, ale w trudnej sytuacji kadrowej cieszy każdy nowy policjant. Powodzenia w służbie.

80. nowych policjantów zasiliło szeregi Policji na Warmii i Mazurach

To pierwsze w 2021 roku ślubowanie policjantów w garnizonie warmińsko-mazurskim. Wyjątkowe ze względu na okoliczności, ponieważ odbywające się niestety wciąż w okresie pandemii, ale również ze względu na liczbę nowych policjantów przyjętych do służby. W wyniku zakończenia ostatniego w zeszłym roku procesu rekrutacyjnego, szeregi warmińsko-mazurskiej policji zasiliło 80 nowych policjantów. Proces rekrutacyjny wciąż trwa, a do zapełnienia pozostaje coraz mniej wolnych miejsc dla chętnych, do podjęcia służby w Policji.
W piątek (15.01.2021) na terenie Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie odbyło się ślubowanie przyjętych do służby policjantów. Z uwagi na pandemię wywołaną koronawirusem (COVID-19) ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy miało skromniejszy charakter niż bywało to w latach wcześniejszych. Nie było zaproszonych gości, a bliscy policjantów nie mogli być świadkami tej ważnej dla nich chwili.

Nowi policjanci w obecności nadinsp. Tomasza Klimka, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie uroczyście ślubowali „służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia”.

W ostatnim zakończonym w 2020 roku procesie rekrutacyjnym do służby przyjętych zostało 80 nowych policjantów (11 kobiet i 69 mężczyzn). Zasilą oni szeregi OPP w Olsztynie, KWP w Olsztynie, KMP w Olsztynie, KMP w Elblągu, KPP w Braniewie, KPP w Ełku, KPP w Giżycku, KPP w Gołdapi, KPP w Iławie, Kętrzynie, KPP w Lidzbarku Warmińskim, KPP w Mrągowie, KPP w Nidzicy, KPP w Olecku, KPP w Ostródzie, KPP w Piszu i KPP w Szczytnie.

Aktualnie służbę w garnizonie warmińsko-mazurskiej Policji pełni 3522 policjantów. Do obsadzenia pozostaje jeszcze 95 wakatów.

Źródło

*******************

Łódź – Nowi funkcjonariusze w naszym garnizonie

14 stycznia 2020 roku w Oddziale Prewencji Policji w Łodzi odbyło się uroczyste ślubowanie 47 nowo przyjętych policjantów. Był to ostatni nabór do służby w łódzkim garnizonie policji w 2020 roku. Dobór do służby prowadzony jest w systemie ciągłym, a najbliższy termin zaplanowano na 23 lutego 2021 roku.
W uroczystości na zaproszenie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi nadinsp. Sławomira Litwina udział wzięli Kapelan Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego w Łodzi ks. ppor. Jacek Syjud, przewodniczący NSZZ Policjantów nadkom. Krzysztof Balcer oraz przedstawiciele kadry kierowniczej Łódzkiego Garnizonu Policji.

Rotę ślubowania wypowiedziało 47 nowo przyjętych funkcjonariuszy w tym 32 policjantów i 15 policjantek.

“Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej.”

Nowo przyjęci policjanci po szkoleniu podstawowym rozpoczną służbę w kilkunastu jednostkach policji naszego garnizonu. To było szóste przyjęcie do służby w 2020 roku, w którym łącznie przyjęto 199 policjantów. Na rok 2021 zaplanowano sześć terminów przyjęć:

– 23 lutego 2021;
– 20 kwietnia 2021;
– 13 lipca 2021;
– 15 września 2021;
– 3 listopada 2021;
– 30 grudnia 2021.

Nowo przyjętych policjantów osobiście powitał w szeregach formacji Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi nadinsp. Sławomir Litwin, który w krótkim przemówieniu podkreślił znaczenie i rolę Policji w społeczeństwie. Pogratulował policjantom wyboru tak odpowiedzialnej służby, z którą człowiek wiąże się zwykle na całe życie.

Przypomnijmy, że kandydaci ubiegający się o przyjęcie do służby w Policji muszą przejść przez kilka etapów postępowania kwalifikacyjnego, które obejmuje m.in. testy z wiedzy, sprawności fizycznej, test psychologiczny, wywiad oraz komisję lekarską.

Źródło

******************

Szczecin – Nowi policjanci wypowiedzieli słowa Roty

W sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie część z nowo przyjętych w grudniu 2020 roku policjantów wypowiedziało słowa Roty składając uroczyste ślubowanie. W wydarzeniu tym uczestniczył szef zachodniopomorskiego garnizonu nadinsp. Tomasz Trawiński wraz ze swoimi zastępcami.
30 grudnia 2020 roku w szeregi Zachodniopomorskiej Policji przyjętych zostało kolejnych 138 kandydatów: 57 kobiet i 81 mężczyzn. Z uwagi na panującą epidemię koronawirusa ślubowania nowych policjantów odbywają się w jednostkach, do których mundurowi zostali przydzieleni i przebiegają w ścisłym reżimie sanitarnym oraz przy minimalnym udziale funkcjonariuszy. W sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie podczas dwóch apeli uroczyste słowa Roty wypowiedziało łącznie 25 funkcjonariuszy. Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie nadinsp. Tomasz Trawiński gratulowali młodym funkcjonariuszom wyboru naszej formacji. W swojej wypowiedzi podkreślił, że jest to służba trudna i wymagająca, ale dająca dużo satysfakcji i możliwości niesienia pomocy innym ludziom. Szef zachodniopomorskiego garnizonu życzył nowo przyjętym funkcjonariuszom sukcesów zarówno w realizacji planów związanych z drogą zawodową, jak i w życiu osobistym.
Młodzi adepci niebawem rozpoczną naukę w szkołach policyjnych, gdzie będą uczestniczyć w kursie podstawowym, który pozwoli im na zdobycie podstawowej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych. Po jego zakończeniu mundurowi powrócą do macierzystych jednostek, gdzie pod opieką starszych i doświadczonych kolegów będą służyć lokalnej społeczności.
W 2020 roku zachodniopomorski garnizon przyjął blisko 400 funkcjonariuszy, tym roku planowane są kolejne nabory. Pierwszy z nich w 2021 roku odbędzie się 23 lutego, terminy kolejnych przypadają na : 20 kwietnia, 13 lipca, 15 września, 3 listopada i 30 grudnia.
Jeżeli zastanawiasz się jaką drogę rozwoju zawodowego wybrać, proponujemy Ci wstąpienie w szeregi naszej ponad 100 tys. formacji. To zawód dla ludzi wyjątkowych, którzy w codziennym życiu przestrzegają zasad moralnych.

Źródło