NOWI FUNKCJONARIUSZE DOŁĄCZYLI DO LUBUSKIEJ POLICJI.

ilustracja

Lubuska Policja zasiliła swe szeregi 16 nowymi funkcjonariuszami, którzy we wtorek (6 lipca) złożyli uroczyste ślubowanie. Była to wzniosła chwila zarówno dla nowych policjantów, jak i ich rodzin. Służba w niebieskim mundurze to bowiem duma, honor, ale także ogromna odpowiedzialność.

Podczas uroczystości ślubowania wyróżniono także doświadczonych policjantów, którzy w swojej służbie wykazywali się profesjonalizmem i zaangażowaniem.
Duma, honor oraz poczucie ogromnej odpowiedzialności – takie emocje towarzyszyły 16 nowo przyjętym policjantom, którzy we wtorek (6 lipca) powtarzając słowa roty, złożyli uroczyste ślubowanie.

Już niebawem adepci trafią na kurs podstawowy do szkoły Policji, gdzie poznają tajniki służby. Następnie czeka ich proces adaptacyjny i wreszcie służba w swojej macierzystej komendzie. Odpowiednio wyszkoleni i przygotowani do zapewniania bezpieczeństwa, narażając przy tym niejednokrotnie swoje życie, będą stawiać czoła wielu wyzwaniom, a także podawać pomocną dłoń osobom potrzebującym.

Uroczystość ślubowania rozpoczęła się od meldunku złożonego Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Gorzowie Wielkopolskim – inspektorowi Jarosławowi Pasterskiemu. Następnie szef lubuskich policjantów zwrócił się do nowych funkcjonariuszy słowami:

„Ślubowanie, czyli uroczyste i publiczne wygłoszenie przysięgi jest świadomą i dobrowolną deklaracją podjęcia służby. Jest przypieczętowaniem życiowego wyboru, a zarazem momentem wejścia do policyjnej społeczności. Podjęliście się odpowiedzialnego zadania – dbałości o bezpieczeństwo i porządek publiczny. Pierwszą wartością na ścieżkach Waszego życia zawodowego będzie zatem złożona obietnica – przyrzeczenie, które od dziś wyznacza kierunek wszystkich Waszych działań. Drugą wartością jest mundur – symbol niezawodności, ofiarności i lojalności. Noście go z dumą i szacunkiem, godnie reprezentując pokolenia funkcjonariuszy, którzy współtworzyli naszą formację. Pamiętajcie także o etyce zawodowej oraz policyjnej historii i tradycji, bo to właśnie one stanowią trzeci filar naszego systemu wartości”.

Kilka słów do nowo przyjętych policjantów skierował także Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak, który w imieniu swoim oraz wszystkich Lubuszan pogratulował funkcjonariuszom wstąpienia w szeregi Policji. Podkreślił, że mieszkańcom województwa lubuskiego potrzebni są nowi policjanci. Władysław Dajczak życzył także nowym funkcjonariuszom, aby ich służba przynosiła im wielką satysfakcję z niesienia pomocy mieszkańcom.

Podczas uroczystości ślubowania miało miejsce jeszcze jedno wyjątkowe wydarzenie. Lubuscy policjanci zostali nagrodzeni za trud, profesjonalizm i zaangażowanie wkładane w codzienną służbę. Wyróżnieni funkcjonariusze otrzymali odznaczenia państwowe oraz resortowe. Był to także szczególny dzień dla jednego z lubuskich stróżów prawa, który odebrał akt mianowania na pierwszy stopień oficerski Policji.

Jak zawsze, wszystkim uczestnikom uroczystości, duchowego wsparcia udzielił Kapelan Lubuskiej Policji ksiądz kanonik Jerzy Piasecki.

Nowo przyjętym policjantom życzymy powodzenia w nadchodzącej służbie, a wyróżnionym funkcjonariuszom serdecznie gratulujemy sukcesów!

Opracował: młodszy aspirant Mateusz Sławek
video: podkomisarz Maciej Kimet
Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim