NOWA I NOWOCZESNA KOMENDA POWIATOWA POLICJI W BARTOSZYCACH

ilustracja

Nowy budynek Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach to najnowocześniejsza policyjna siedziba na Warmii i Mazurach i jedna z najnowocześniejszych komend w kraju. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom wzrośnie nie tylko komfort i efektywność pracy policjantów. Poprawią się także warunki, w jakich będą przyjmowani interesanci, a także zakres czynności wykonywanych na miejscu, co wpłynie pozytywnie na ogólny poziom bezpieczeństwa.

W dotychczasowej siedzibie policjanci z Bartoszyc pełnili służbę od 1950 roku. Budynek ze względu na upływ czasu przestał spełniać oczekiwania mieszkańców, policjantów i pracowników komendy. Dostosowanie budynku do obowiązujących współcześnie wymogów – choćby wobec osób niepełnosprawnych – nie było możliwe. Dlatego podjęta została decyzja o budowie nowej siedziby. Najpierw na ten cel została przekazana przez Agencję Nieruchomości Rolnych działka, a w 2019 roku rozpoczęto budowę, która właśnie dobiegła końca.

We wtorek (21.07.2020) w oficjalnym przekazaniu budynku tym, którzy będą w nim pracować, udział wzięli m.in. Jan Zbigniew Nadolny Starosta Powiatu Bartoszyckiego, Piotr Petrykowski Burmistrz Miasta Bartoszyce, Marek Dominiak Burmistrz Bisztynka, Andrzej Dycha Wójt Gminy Bartoszyce, Piotr Łazar Zastępca Burmistrza Sępopola, Andrzej Worobiec Sekretarz Miasta Górowo Iławeckie, Krzysztof Baran Zastępca Wójta Gminy Górowo Iławeckie, nadkom. Sławomir Koniuszy Przewodniczący Warmińsko – Mazurskiego NSZZ Policjantów, Henryk Kołecki Wiceprzewodniczący Warmińsko – Mazurskiego NSZZ Policjantów.

Nadinsp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie przekazał klucze do budynku jego nowemu gospodarzowi mł. insp. Przemysławowi Fiertkowi Komendantowi Powiatowemu Policji w Bartoszycach.