Mundurowi czekają na wydanie jasnych wytycznych przez komendanta głównego policji.

ilustracja

Kontrowersje wokół podstawy prawnej nakładania mandatów bądź kierowania do sądu wniosków o ukaranie za niestosowanie się do rygorów sanitarno-epidemiologicznych stanowią poważne utrudnienie w skutecznej realizacji nałożonych na policjantów zadań” – alarmują policyjni związkowcy. Jak dodają, “problem ten trzeba rozwiązać wyposażając policjantów w jednoznaczne wytyczne”. Z wnioskiem o ich wydanie 14 października szef związku Rafał Jankowski zwrócił się do komendanta głównego policji, gen. insp. Jarosława Szymczyka – informuje portal infosecurity24.pl w artykule zatytułowanym: “Jak karać za nieprzestrzeganie obostrzeń? Policjanci chcą jasnych wytycznych”.

Czytaj więcej…