Minister Mariusz Kamiński powołał nowych komendantów

ilustracja

W środę (27 stycznia br.) minister Mariusz Kamiński powołał nadinsp. Pawła Dobrodzieja na stanowisko zastępcy komendanta głównego Policji oraz nadinsp. Pawła Dzierżaka na stanowisko komendanta stołecznego Policji. W powołaniu wzięli również udział wiceminister Maciej Wąsik oraz gen. insp. Jarosław Szymczyk, komendant główny Policji.

Nadinsp. Paweł Dobrodziej jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Służbę w Policji rozpoczął w 1990 r. w Komendzie Rejonowej Łódź-Polesie. Następnie pracował w Wydziale Kryminalnym KWP w Łodzi. Przez lata swojej kariery zawodowej związany był z pionem kryminalnym i zwalczaniem przestępczości zorganizowanej. Pełnił m.in. funkcję komendanta wojewódzkiego Policji w Lublinie. Od listopada 2017 r. był komendantem stołecznym Policji.

Nadinsp. Paweł Dzierżak ukończył Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie. Jest również absolwentem Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Służbę w Policji rozpoczął w 1991 r. w Oddziale Prewencji Policji w Krakowie, a w 2006 r. został jego dowódcą. W 2012 r. objął stanowisko zastępcy komendanta wojewódzkiego Policji w Krakowie, natomiast w 2015 r. został powołany na stanowisko I zastępcy. Od 2019 r. pełnił funkcję komendanta wojewódzkiego Policji w Kielcach.