Miesięcznik “POLICJA 997” o 30. rocznicy powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów.

ilustracja

Założenie związku zawodowego w resorcie siłowym to jeden z najważniejszych symboli zmian ustrojowych w kraju – pisze Jerzy Paciorkowski w najnowszym wydaniu miesięcznika “POLICJA 997” w artykule zatytułowanym: “Jak powstał NSZZ Policjantów”.

(…) W maju tego roku minie 30 lat od powstania Niezależnego Związku Zawodowego Policjantów. Zgoda na jego założenie w resorcie siłowym była jednym najważniejszych symboli zmian ustrojowych w naszym kraju (…)

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym numerem miesięcznika “POLICJA 997” …

Na stronach 18-19 informacja o powstawaniu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów.

Warto przeczytać!

W załącznikach screen artykułu