Międzynarodowy Dzień Psa Ratowniczego. Wszystkim czworonożnym ratownikom życzymy spokojnej służby.

ilustracja

Ostatnia niedziela kwietnia każdego roku to Międzynarodowy Dzień Psa Ratowniczego. Od chwili jego ustanowienia, czyli od 2008 r. dzień ten celebrowany jest przez strażaków – ratowników i ich najbliższych czworonożnych partnerów. Jest to doskonała okazja do podkreślenia niezmiernie ważnej roli jaką pełnią te zwierzęta w poszukiwaniu zaginionych osób na rozległych terenach czy też w katastrofach budowlanych.

Należy podkreślić, że psy realizują zwykle swoje działania w ekstremalnych warunkach i zawsze na pierwszej linii frontu specjalistycznych grup poszukiwawczo–ratowniczych. Pomimo postępu technicznego i wykorzystania w działaniach coraz nowszych urządzeń technicznych, nos psa ratownika pozostaje nadal niezastąpiony. Bez psa, możliwości w działaniach grup poszukiwawczo–ratowniczych są ograniczone chociażby z uwagi na fakt, że użycie geofonu nie potwierdzi obecności osoby pod gruzowiskiem gdy jest ona nieprzytomna i nie reaguje, natomiast użycie sprzętu wizyjnego i termolokacyjnego nie zawsze jest możliwe i skuteczne.

Działania prowadzone z wykorzystaniem psów przebiegają dużo szybciej i sprawniej, dlatego też jak powiedział w marcu br. komendant główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak „Psy w PSP i OSP pełnią bardzo ważną rolę – ratowania życia ludzkiego w katastrofach budowlanych. Są również naszymi ambasadorami, ponieważ wyjeżdżają na misje zagraniczne by pomagać w działaniach ratowniczo – poszukiwawczych”

Polska ciężka grupa poszukiwawczo–ratownicza HUSAR (Heavy Urban Search And Rescue, USAR Poland – Urban Search And Rescue), wysyłana była do działań ratowniczych w najdalsze zakątki świata m.in. po trzęsieniach ziemi w Haiti, Nepalu , po eksplozji w Bejrucie i za każdym razem działała „ramię w ramię” z psami ratownikami.

W chwili obecnej, czynną służbę w szeregach PSP pełni 27 psów, 14 z nich to psy o specjalności poszukiwawczej terenowej, których zadaniem jest odnajdywanie osób zaginionych w lasach lub innych rozległych terenach, natomiast 13 psów posiada specjalność gruzowiskową wykorzystywaną do poszukiwań osób w katastrofach budowlanych, naturalnych czy też po zamachach terrorystycznych.

W tegorocznym, Międzynarodowym Dniu Psa Ratowniczego psy i ich opiekunowie mają szczególny powód do radości, bowiem 21 kwietnia br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy kompleksowo regulującej status zwierząt w formacjach podległych resortowi MSWiA. Jest to pierwszy w historii akt prawny , który reguluje systemowo rozwiązania dla zwierząt w „mundurach” od momentu ich doboru do służby a także po „przejściu na emeryturę”.

Wszystkim psom ratowniczym w dniu ich święta oraz ich przewodnikom życzymy więc zdrowia i powodzenia w ratowaniu ludzkich istnień, wiele siły i wytrwałości w zdobywaniu nowych umiejętności oraz certyfikatów kwalifikacyjnych.

Opracowanie: Zespół prasowy KG PSP