LUBUSKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI

ilustracja

Polska Policja świętuje w tym roku 102 rocznicę powołania. Wojewódzkie Obchody Święta Policji to moment awansów i wyróżnień, ale przede wszystkim szczególny czas podziękowań dla lubuskich stróżów prawa za ich zaangażowanie, codzienną pomoc i zapewnianie bezpieczeństwa społeczeństwu. To również okazja do wspomnienia i oddania honoru poległym policjantom, którzy w służbie drugiemu człowiekowi ponieśli najwyższą cenę.

Polska Policja to formacja mundurowa, która została powołana 102 lata temu ustawą Sejmu II Rzeczypospolitej Polskiej z 24 lipca 1919 r. Była umundurowaną i uzbrojoną organizacją państwową, pełniącą funkcje porządkowe oraz antykryminalne na terenie Polski w XX-leciu międzywojennym. Jej ustawowym zadaniem była ochrona bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego. Policjanci walczyli z przestępczością kryminalną, zapewniali porządek i poszanowanie prawa na ulicach miast – wszystko po to, aby obywatele II Rzeczpospolitej mieli przeświadczenie, że żyją w bezpiecznym i nowoczesnym państwie. Święto Policji to szczególny czas dla każdego funkcjonariusza i pracownika Policji. Na przestrzeni ponad 100 lat zmieniło się wiele. Ale nie zmieniło się to, co w codziennej służbie przyświeca lubuskim mundurowym – wypełnianie roty policyjnego ślubowania. To misja, polegająca na gotowości do służby i pomocy każdemu, kto takiej pomocy oczekuje i potrzebuje.

Tegoroczne Wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu lubuskiego odbyły się w piątek (16 lipca ) w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Jak co roku, rozpoczęły się od wspomnienia funkcjonariuszy poległych na wschodzie oraz oddania honoru tym, którzy w służbie drugiemu człowiekowi ponieśli najwyższą cenę – oddali własne życie. Na gorzowskim cmentarzu pod pomnikiem „Krzyż Ofiar Katynia” zapalono znicze i złożono kwiaty, oddając hołd polskim funkcjonariuszom zamordowanych w czasie II Wojny Światowej w Katyniu. Uczczono również pamięć patrona lubuskiej Policji – aspiranta Policji Państwowej Alojzego Banacha, który został rozstrzelany wiosną 1940 roku w Twerze. Jego historia zawodowa i rodzinna, która splotła się z historią naszego regionu to świadectwo patriotyzmu i szacunku do Ojczyzny. Następnie na patio Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim uroczyście zapalono znicz, którego płomień, jak każdego roku symbolizuje pamięć o tych, którzy do końca wypełnili słowa roty ślubowania. Wspominaliśmy również naszych Kolegów, którzy polegli na policyjnej służbie. Składamy im hołd, wyrazy szacunku oraz otaczamy ich pamięcią, która nigdy nie przeminie. Później w intencji policjantów i pracowników Policji odprawiona została uroczysta msza święta, której przewodniczył Biskup Senior Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej Paweł Socha.

Punktualnie o godzinie 12 rozpoczął się uroczysty apel. Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wlkp., inspektor Jarosław Pasterski dziękował lubuskim policjantom za ich zaangażowanie, codzienny wysiłek i misję w zapewnianiu bezpieczeństwa społeczeństwu: (…) „Policjantki, Policjanci, pracownicy Policji! Dziękuję Wam za rok wytrwałej i sumiennej pracy. Dziękuję, że każdego dnia wykazywaliście się profesjonalizmem oraz troską o bezpieczeństwo mieszkańców Ziemi Lubuskiej. Słowa wdzięczności kieruję do każdego funkcjonariusza i do każdego pracownika Policji. Każdy z Was – Drodzy Państwo – odgrywa w naszej formacji niezwykle ważną rolę. Lubuską Policję współtworzą osoby różnych profesji. Dzięki Państwa kompetencjom i doskonałemu przygotowaniu merytorycznemu możemy prowadzić szereg różnorodnych działań. Sprawne połączenie tak wielu dyscyplin wiedzy oraz sprostanie – wciąż rosnącym – oczekiwaniom społecznym jest nie lada wyzwaniem. Dlatego też jestem dumny, że mimo epidemii i niespokojnych czasów, udało nam się wypełnić wszelkie obowiązki z należytą starannością. (…)”. Głos zabrał również Wicewojewoda Lubuski Wojciech Perczak, który odczytał list Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka, skierowany na ręce Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim do funkcjonariuszy garnizonu lubuskiego. Pan wicewojewoda również osobiście podziękował za służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców całego regionu. Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego Mirosław Marcinkiewicz odczytał list Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbiety Anny Polak skierowany do lubuskich stróżów prawa.

Sławomir Kostiuszko

Święto Policji to także czas awansów, nominacji, odznaczeń oraz podziękowań dla mundurowych oraz środowisk z nami współpracujących. Podczas dzisiejszych obchodów zostały wręczone medale „Za długoletnią służbę” nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz odznaki „Zasłużony policjant” i medale „Za zasługi dla Policji” nadane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. W tym roku mianowanych na wyższe stopnie służbowe zostanie ponad 700 policjantów garnizonu lubuskiego. Minione miesiące to czas trudnej i wytężonej służby lubuskich stróżów prawa, związanych z wykonywaniem zadań przy zwalczaniu pandemii Covid-19. W podziękowaniu za sumienna postawę i szczególne zaangażowanie w walkę z pandemią czterech lubuskich policjantów zostało wyróżnionych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim. W tym szczególnym dniu chcielibyśmy wyrazić duże słowa uznania i podziękować wszystkim tym, którzy codziennie ramię w ramię stoją z Lubuską Policją zwiększając tym samym bezpieczeństwo mieszkańców regionu.
W uroczystościach brał udział Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. lubuskiego Sławomir Kostiuszko.

podkomisarz Maciej Kimet
foto: młodszy aspirant Mateusz Sławek
Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim