Lubelskie obchody Święta Policji w Parczewie

ilustracja

98. Wojewódzkie Obchody Święta Policji odbyły się dziś w Parczewie. Uroczystości miały szczególny charakter, połączone były bowiem z nadaniem sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w tym mieście. Wręczone zostały także odznaczenia resortowe oraz akty mianowania na wyższe stopnie policyjne. W uroczystościach udział wziął I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzej Szymczyk.

24 lipca 1919 roku powołano Policję Państwową, która miała stać na straży bezpieczeństwa i porządku publicznego w II Rzeczypospolitej. Nawiązując do tradycji Policji Państwowej, w lipcu 1995 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił dzień 24 lipca – Świętem Policji. W tym roku obchodzimy 98 rocznicę powstania polskiej Policji. Wojewódzkie obchody tego święta w lubelskim garnizonie odbyły się dziś w Parczewie.

Dzisiejsze uroczystości rozpoczęły się o godz. 12 mszą świętą odprawioną w intencji funkcjonariuszy w Bazylice pw. Jana Chrzciciela, którą celebrował ks. bp. Piotr Sawczuk Biskup Pomocniczy Diecezji Siedleckiej.

Po zakończonym nabożeństwie obchody przeniosły się na Plac przy Bazylice Mniejszej. Tam w uroczystym apelu uczestniczył Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Sebastian Chwałek, I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzej Szymczyk, Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie insp. Paweł Dobrodziej wraz z kadrą kierowniczą lubelskiego garnizonu Policji, Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Grabczuk, Burmistrz Parczewa Paweł Kędracki, a także pozostali przedstawiciele władz rządowych, samorządowych, służb mundurowych, duchowieństwa, instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa państwa i związków zawodowych.

Przybyłych gości powitał szef lubelskiego garnizonu Policji insp. Paweł Dobrodziej. Kolejnym punktem uroczystości było złożenie meldunku oraz nadanie sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Parczewie. Sztandar z zachowaniem ceremoniału odebrał z rąk Sekretarza Stanu MSWiA Komendant Powiatowy Policji w Parczewie mł. insp. Krzysztof Kozyra.

Sztandar został ufundowany przez władze miasta, gmin oraz powiatu, zaś jego otrzymanie to symbol poparcia i zaufania społecznego. Jest to jednocześnie wyjątkowy dowód zaufania dla policjantów i uznanie dla ich ciężkiej służby. Gwoździe w drzewce sztandaru wbili goście honorowi, którzy złożyli podpisy w księdze sztandaru.

Podczas dzisiejszego święta przyznano także odznaczenia resortowe i akty mianowania na wyższe stopnie policyjne. W garnizonie lubelskim nominacje na wyższe stopnie policyjne otrzymało 1439 funkcjonariuszy. W korpusie oficerów starszych awansowało 34 policjantów, w korpusie oficerów młodszych 82 funkcjonariuszy. W korpusie aspirantów awanse przyznano 673 policjantom, w korpusie podoficerów – 463, zaś szeregowych – 187.

W uznaniu szczególnych zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania porządku publicznego Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyróżnił Odznaką „Zasłużony Policjant” 8 funkcjonariuszy lubelskiego garnizonu. Z kolei za wybitne zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji przyznano dziewięć Medali „Za zasługi dla Policji”.

Oprócz płynących od zaproszonych gości gratulacji a także podziękowań za trudną, ofiarną służbę policjantów i ich profesjonalizm, Sekretarz Stanu w MSWiA Sebastian Chwałek odczytał list Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Błaszczaka złożony na ręce Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie. „…Ślubujecie służyć Narodowi, chronić porządek prawny i strzec bezpieczeństwa Państwa i jego Obywateli również w święta oraz w dni które są dla większości społeczeństwa wolne od pracy. Za to wszystko należy Wam się ogromny szacunek. …Ze służbą w Policji wiąże się odpowiedzialność, o której zawsze musicie pamiętać. Funkcjonariusze muszą przestrzegać przepisów oraz standardów, a także być wzorcem dla społeczeństwa…Wasz profesjonalizm i sumienne podejście do obowiązków jest gwarantem zaufania obywateli… Życzę Wam wielu sukcesów oraz satysfakcji z pełnienia trudnej i odpowiedzialnej służby, bezpiecznych powrotów z patroli oraz pomyślności w życiu osobistym…”.

Dzisiejsze uroczystości uświetniła defilada kompanii honorowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, Batalionu Dowodzenia Wielonarodowej Brygady w Lublinie.
Po głównych uroczystościach dla mieszkańców miasta przygotowano pokaz policyjnego sprzętu oraz wystawę zbiorów historycznych. Zaplanowano także atrakcje dla najmłodszych, znakowanie rowerów, pokaz radiowozów, tresury policyjnych czworonogów. Specjalistyczny sprzęt prezentują również policyjni antyterroryści z KWP w Lublinie.

(KWP w Lublinie / ig)