Lobbujemy w Szczecinie

ilustracja

W dniu 11.10.2021r. Przewodniczący ZW NSZZP woj. zachodniopomorskiego Marian Boguszyński przekazał posłom na Sejm RP Leszkowi Dobrzyńskiemu oraz Arturowi Szałabawce pisma dot. stanowiska ZG NSZZP dot. zmian w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy oraz wypracowany w latach wcześniejszych projekt wprowadzenia progresywnego dodatku służbowego mając nadzieję, iż pochylą się nad wskazanymi problemami oraz będą dążyć do zmian, które zagwarantują satysfakcję policjantów.

Wcześniej Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZP Rafał Jankowski przedstawił założenia i sposób w jaki będą realizowane poszczególne punkty porozumienia czyli wysokość gwarantowanej podwyżki uposażenia policjantów, sposób w jaki planowany jest awans w grupach 2-6, planowanych prac nad wprowadzeniem progresywnego dodatku służbowego bądź zwiększenia tzw. dodatku z tytułu wysługi lat. W kwestii art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy ponowił stanowisko ZG NSZZP w postaci braku akceptacji przedstawionego przez MSWiA projektu i wskazał drogi, którymi ZG NSZZP będzie próbował zmienić założenia projektu na akceptowalne przez środowisko policyjne.

Więcej o spotkaniu pod załączonym linkiem.

 

źródło: Lobbujemy w Szczecinie 2021.10.12