Listy gratulacyjne z okazji jubileuszu NSZZ Policjantów

ilustracja

O jubileuszu 30. lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów pamiętali także przedstawiciele władz państwowych i gremiów ustawodawczych.

Na ręce przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafała Jankowskiego wpłynęły listy gratulacyjne sygnowane przez marszałka Senatu RP Tomasza Grodzkiego, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego oraz przewodniczącego sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych posła Wiesława Szczepańskiego.

Poseł Szczepański osobny list gratulacyjny skierował także na ręce wiceprzewodniczącego ZG NSZZ Policjantów Andrzeja Szarego

Listy gratulacyjne w załącznikach