KWP – WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI

ilustracja

W piątkowe przedpołudnie na terenie Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu odbyły się wojewódzkie obchody 101. rocznicy powołania Policji Państwowej. W uroczystym apelu, który w tym roku miał charakter kameralny, uczestniczyli wielkopolscy policjanci oraz zaproszeni goście.

Polska Policja to największa formacja resortu spraw wewnętrznych i administracji. Policjanci i policjantki przy wsparciu pracowników Policji codziennie czuwają nad bezpieczeństwem obywateli. W szeregach Policji wielkopolskiej służy 7713 funkcjonariuszy oraz 1725 pracowników Policji.

Tegoroczne, wojewódzkie obchody Święta Policji odbyły się 31 lipca na terenie Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu. Były one wyjątkowe, nie tylko z uwagi na panującą epidemię i kameralny charakter. 24 lipca br. gospodarz uroczystości – Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu Piotr Mąka odebrał z rąk Prezydenta RP nominację na stopień nadinspektora. Jak sam podkreślił w swoim wystąpieniu jego nominacja generalska jest wyrazem uznania dla wzorowej służby i zaangażowania wszystkich wielkopolskich stróżów prawa, którym serdecznie podziękował.

W tym ważnym dniu wielkopolskim policjantom i pracownikom Policji towarzyszyli zaproszeni goście, wśród których obecni byli: Wojewoda Wielkopolski pan Łukasz Mikołajczyk, Członek Zarządu Powiatu Poznańskiego Pan Antoni Kalisz, Sekretarz Miasta Poznania – Pan Stanisław Tamm, a także kapelan KWP w Poznaniu ksiądz prałat Stefan Komorowski, który w tym roku obchodzi 30-lecie swojej posługi kapelańskiej. Związki zawodowe policjantów i pracowników Policji w Wielkopolsce reprezentowali podinsp. Andrzej Szary oraz Pani Lucyna Jaworska-Wojtas.

Podczas uroczystości grupie policjantów i policjantek zostały wręczone odznaczenia państwowe, resortowe i związkowe, a także awanse na wyższe stopnie służbowe. Medal 100-lecia powstania Policji Państwowej nadawany przez Zarząd Główny NSZZ Policjantów otrzymali wiceszefowie Wielkopolskiej Policji insp. Sławomir Piekut oraz insp. Rafał Pawłowski.

W dniu obchodów swojego święta policjanci zawsze pamiętają o osobach, które swoją pracą i postawą wspierają ich działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Wielkopolski, wręczając im Medale za Zasługi dla Policji.

Wszyscy zgromadzeni pogratulowali nominacji generalskiej Komendantowi Piotrowi Mące. Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu – insp. Sławomir Piekut, insp. Rafał Pawłowski oraz insp. Konrad Chmielewski z okazji awansu wręczyli komendantowi pamiątkowy ryngraf. Gratulacje złożyła też delegacja kierownictwa wielkopolskich jednostek Policji, od której komendant otrzymał pamiątkowy portret oraz kwiaty.

Gratulacje z okazji powołania na stanowisko I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu, od delegacji kierownictwa wielkopolskich jednostek Policji odebrał insp. Sławomir Piekut, który od 30 marca br. pełnił obowiązki na tym stanowisku.

Wśród gości zaproszonych za dzisiejszą uroczystość obecny był insp. Jakub Gorczyński – I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu, który przez 26 lat swojej służby w Policji dbał o bezpieczeństwo mieszkańców Poznania oraz innych miast Wielkopolski. Insp. Gorczyński w kwietniu br. awansował na wiceszefa mazowieckiej Policji. Dzisiaj Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu wraz z Zastępcami podziękował insp. Gorczyńskiemu za wiele lat owocnej współpracy, postawę w służbie i ogromne zaangażowanie, życząc jednocześnie powodzenia i sukcesów na nowym stanowisku.

Iwona Liszczyńska