KWP/NSZZP – Uroczyste ślubowanie w wielkopolskiej Policji

ilustracja

Szeregi wielkopolskiej Policji zasiliło 83 funkcjonariuszy. W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu 18 nowo przyjętych do służby policjantów złożyło uroczyste ślubowanie. Ten dzień na pewno na długo pozostanie w ich pamięci. Teraz czeka ich kilkumiesięczne przeszkolenie, po którym podejmą służbę w strukturach KWP.

Na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu 11 stycznia br. odbyło się uroczyste ślubowanie 18 spośród 83 nowo przyjętych policjantek i policjantów. Odebrał je szef wielkopolskich stróżów prawa nadinsp. Piotr Mąka, który serdecznie powitał ślubujących. Z uwagi na sytuację epidemiczną ślubowania wszystkich nowo przyjętych funkcjonariuszy odbywają się w ich jednostkach macierzystych.

Kulminacyjnym momentem uroczystej zbiórki były wypowiedziane słowa roty ślubowania: „Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia (…)”.

To właśnie ta treść stanowi o wyjątkowości policyjnej służby. Policjant każdego dnia jest gotów wypełniać ją do końca. To również świadomość, że ochrona bezpieczeństwa obywateli jest podstawowym zadaniem każdego, kto decyduje się założyć policyjny mundur. Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu nadinsp. Piotr Mąka podkreślił, że szacunek do siebie nawzajem, do obywatela i przestrzeganie roty ślubowania to najważniejsze rzeczy, o których każdy funkcjonariusz powinien pamiętać.

Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego mł. insp. Andrzej Szary słowa podziękowania za pośrednictwem nowych policjantów skierował również do ich rodzin. Bez ich konsekwentnego wsparcia i wyrozumiałości, nie jest możliwe skuteczne wypełnianie policyjnych obowiązków.

O wsparciu duchowym dla wszystkich policjantek i policjantów z woj. wielkopolskiego zapewniali Kapelan Wielkopolskiej Policji ks. kanonik Grzegorz Szafraniak, jak i jego poprzednik ks. prałat Stefan Komorowski.

 

Tekst: Dominika Pupkowska-Bral