KSIĄDZ ARCYBISKUP JÓZEF KUPNY UHONOROWANY MEDALEM 30-LECIA POWSTANIA NSZZ POLICJANTÓW

ilustracja

31 sierpnia 2020′ w nowo wybudowanej Bibliotece Archidiecezji Wrocławskiej, podczas uroczystości jubileuszu 5-lecia fundacji „Obserwatorium Społeczne”, został uhonorowany medalem 30-lecia powstania NSZZ Policjantów założyciel fundacji — ksiądz arcybiskup Józef Kupny.

Powołując przed pięcioma laty niezależne od struktur kurialnych „Obserwatorium Społeczne” stworzył on forum służące m.in. idei pojednania i dialogu, stające się przestrzenią spotkania różnych nurtów, myśli i poglądów. W okresie swej działalności fundacja zorganizowała kilkaset przedsięwzięć o charakterze lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Przeprowadzono wiele badań i szkoleń, dotyczących m.in. mowy nienawiści czy ekologii.

Z inicjatywy abp. Józefa Kupnego zorganizowano wiele spotkań, debat i konferencji, podnoszących najbardziej aktualne problemy społeczne. Dotyczyły one m.in. komunikacji w Kościele, przyjmowania uchodźców czy bezpieczeństwa uczestników zgromadzeń religijnych. Szczególnie ta ostatnia aktywność podejmowana także w kontekście organizacji w Polsce XXIX Światowych Dni Młodzieży, realizowana wspólnie z Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie, Szkołą Główną Służby Pożarniczej w Warszawie oraz z przedstawicielami służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo Polaków, uzasadniała nadanie Metropolicie Wrocławskiemu abp. Józefowi Kupnemu odznaczenia upamiętniającego 30. rocznicę powstania NSZZ Policjantów — organizacji zawodowej społeczności formacji służącej społeczeństwu.

Medal został księdzu arcybiskupowi przyznany na wniosek Przewodniczącego Zarządu Szkolnego NSZZ Policjantów Aleksandra Babińskiego i przez Niego wręczony.