“Kryształowe Serca” wręczone

ilustracja

W tym roku, już po raz szósty, przyznano „Kryształowe Serca”, które otrzymało siedemdziesięciu pięciu policjantów z komend miejskich i powiatowych policji oraz Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy. To honorowe odznaczenie przyznawane funkcjonariuszom za wzorową i ofiarną postawę na rzecz mieszkańców. Stworzenie wyróżnienia zainicjował kilka lat temu Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów województwa kujawsko-pomorskiego.

„Kryształowym Sercem” może być wyróżniony policjant, pełniący służbę w województwie kujawsko-pomorskim, który, wykonując obowiązki, ale też, działając poza czasem służby, przyczynił się do uratowania życia i zdrowia innej osoby lub wykazał się wyjątkową, prospołeczną postawą w niesieniu pomocy. ”Kryształowe Serce” przyznają wspólnie Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. kujawsko-pomorskiego oraz Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy po zarekomendowaniu kandydatów przez Kapitułę, składającą się z przedstawicieli Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa kujawsko-pomorskiego i Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy.

Uroczystość rozpoczęło złożenie meldunku przez dowódcę uroczystości Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Bydgoszczy. Gości przybyłych na uroczystość przywitał młodszy inspektor Piotr Kujawa – Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa kujawsko-pomorskiego:

– Szósty raz mamy tę przyjemność i zaszczyt być z ludźmi, którzy swoją codzienną służbę traktują bardzo poważnie. W dzisiejszych czasach, gdzie życie ludzkie zaczyna tracić na wartości (…), a Wy szanowne drogie Koleżanki i Koledzy byliście w takiej sytuacji, że to życie ratowaliście i mieliście sekundy na podjęcie decyzji. Robiliście to zarówno będąc w służbie, jak również w czasie wolnym, nawet za granicą, będąc na urlopie. Wszędzie, gdzie byliście, kierowaliście się sercem, rozumem i słowami ślubowania, że będę strzegł bezpieczeństwa i nawet z narażeniem życia ratował ludzkie życie. Tu na tej sali jest też policjant, który ratował mienie. To szerokie spektrum pokazuje nam, że nie jest Wam obca krzywda ludzka, że reagujecie tam, gdzie powinniście. (…) Jestem dumny, że z takimi policjantkami, policjantami mogę razem służyć w tym garnizonie.

 

Pełna lista nagrodzonych oraz galeria zdjęć