Kraków: wsparcie finansowe dla związkowców – KOMUNIKAT!

ilustracja

Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów woj. małopolskiego oraz Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji w Krakowie podjęły decyzję o uruchomieniu środków finansowych z funduszu socjalnego na pomoc osobom dotkniętym skutkami pandemii koronawirusa.

Warunkiem uzyskania wsparcia finansowego jest złożenie do właściwej organizacji związkowej wniosku, z wykazaniem, że sytuacja związana z koronawirusem miała bezpośredni wpływ na poważne obniżenie kondycji ekonomicznej Wnioskodawcy lub jego najbliższej Rodziny.

Zapomogi finansowe będą przyznawane tylko dla członków w/w organizacji związkowych.