Komunikat Komitetu Protestacyjnego Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych

ilustracja

16 sierpnia 2018 r. odbyło się w Warszawie spotkanie Komitetu Protestacyjnego Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Przedstawiciele poszczególnych centrali związkowych zrzeszonych w FZZSM podjęli decyzję o przejściu do kolejnego etapu akcji protestacyjnej tj. do wprowadzenia elementów tzw. strajku włoskiego.

Komunikat w załączniku.