Komisja ds. Petycji rozpatrzy 6 lutego 2019′ petycje bulwersujące środowisko policyjne.

ilustracja

Sejmowa Komisja ds. Petycji (PET) na posiedzeniu w dniu 6 lutego 2019′ rozpatrzy między innymi petycje o obniżeniu uposażenia funkcjonariuszom na chorobowym do 60 proc. oraz w sprawie zakazu łączenia emerytury policyjnej z wykonywaniem pracy zarobkowej.

****************
godz.11:30

Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany art. 121 b ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2017 r. poz. 2067 ze zm.) w zakresie wysokości uposażenia otrzymywanego przez policjanta w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim (BKSP-145-449/18)

– przedstawia poseł Kornelia Wróblewska.

 

****************

godz.13

Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie zakazu łączenia emerytury policyjnej z wykonywaniem pracy zarobkowej lub prowadzeniem działalności gospodarczej: w przypadku kobiet przed ukończeniem 60 roku życia, a w przypadku mężczyzn – przed ukończeniem 65 roku życia (BKSP-145-438/18)

– przedstawia poseł Marcin Duszek.

Wcześniej przedstawialiśmy treść wymienionych petycji oraz treść opinii Biura Analiz Sejmowych. Bez względu na naszą opinię na temat treści tych petycji i poziomu anonimowego autora, czekać na opinię Komisji ds. Petycji będziemy z pewną niecierpliwością.

W kolejce na opinię Biura Analiz Sejmowych czeka jeszcze, również anonimowa – Petycja w sprawie uchylenia art. 41 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2018 r. poz. 618 ze zm.)
Nr BKSP-145-441/18 – Przypominam – chodzi o likwidację pouczeń…

Poprzednie teksty – tutaj i tutaj