Kandydat na RPO Piotr Wawrzyk z pozytywną opinią komisji sejmowej.

ilustracja

Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka po ponad sześciogodzinnym posiedzeniu w dniu 19 stycznia 2021′ (wtorek) pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Piotra Wawrzyka na Rzecznika Praw Obywatelskich. Kandydatury Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz i Roberta Gwiazdowskiego oceniono negatywnie.

Za rekomendacją dla Wawrzyka było 14 członków komisji, 10 głosowało przeciw, nikt się nie wstrzymał. Z kolei za pozytywną opinią dla Rudzińskiej-Bluszcz głosowało 10 posłów z komisji, 14 było przeciw, a jedna osoba się wstrzymała. Natomiast za rekomendacją dla kandydatury Gwiazdowskiego głosował jeden poseł, 22 było przeciw, zaś jeden się wstrzymał od głosu.

Wcześniej posłowie zadawali kandydatom liczne pytania dotyczące aktualnej sytuacji w kraju, szczegółowych zagadnień ochrony praw człowieka i obywatelskich, pytali także o dotychczasowe doświadczenia zawodowe kandydujących. Posiedzenie komisji zakończyło się późnym wieczorem – po godz. 22.

W poprzednich tygodniach posłowie już dwukrotnie próbowali wybrać następcę Adama Bodnara na RPO; za każdym razem jedyną zgłoszoną (przez kluby KO i Lewicy) kandydatką była mec. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz. Jej kandydatury w głosowaniu dwukrotnie nie poparło jednak PiS.

Obecnie kandydatami na nowego RPO są: wysunięty przez PSL i Konfederację Robert Gwiazdowski, po raz kolejny mec. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz oraz zgłoszony przez PiS wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk. Sejm będzie głosował nad tymi kandydaturami jeszcze w tym tygodniu.

RPO powołuje Sejm za zgodą Senatu na wniosek marszałka Sejmu albo grupy 35 posłów. Jeżeli Senat odmówi wyrażenia zgody na powołanie Rzecznika (na podjęcie uchwały wyrażającej zgodę lub sprzeciw ma miesiąc), Sejm powołuje na to stanowisko inną osobę.

5-letnia kadencja Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara upłynęła na początku września, ale – zgodnie z ustawą o RPO – nadal pełni on tę funkcję do czasu powołania swego następcy.

Na podstawie transmisji obrad komisji (jp)

Fot. screen z posiedzenia sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka

 

Transmisja do odsłuchania – tutaj