JEGO BOHATERSKI CZYN POZOSTANIE W PAMIĘCI

ilustracja

W 11. rocznicę śmierci podkom. Andrzeja Struja wieńce pod tablicą upamiętniającą tragicznie zmarłego policjanta na warszawskiej Woli złożyli i symboliczny znicz zapalili Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendant Główny Policji, I Zastępca Komendanta Głównego Policji oraz Komendant Stołeczny Policji.

W trakcie uroczystości sygnalista odegrał melodię „Śpij Kolego” – wyraz żywej pamięci o naszym koledze. W siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyła się uroczystość ustanowienia odznaki im. podkomisarza Policji Andrzeja Struja.

Przy przystanku “Fort Wola”, przed tablicą upamiętniającą tragicznie zmarłego podkom. Andrzeja Struja, w policyjnej asyście honorowej, wiązankę kwiatów złożyli minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński, Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk, I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak oraz Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dzierżak. Na znak pamięci o zmarłym tragicznie policjancie sygnalista odegrał melodię „Śpij Kolego”. Zapalono także symboliczne znicze.

Podkom. Andrzej Struj zginął 10 lutego 2010 roku, bo – jak mówi napis na tablicy pamiątkowej – „nie przeszedł obojętnie wobec zła” – chuligańskiego zachowania. Policjant zwrócił uwagę młodym mężczyznom na ich złe zachowanie (rzucanie koszem na śmieci w wagon). W odpowiedzi jeden z nich zaatakował policjanta nożem, rany okazały się śmiertelne – funkcjonariusz zmarł w szpitalu. Miał 42-lata i 15 lat służby, pracował w wydziale wywiadowczo-patrolowym stołecznej komendy. Pośmiertnie został awansowany do stopnia podkomisarza oraz odznaczony „Krzyżem Zasługi za Dzielność” i złotą odznaką „Zasłużony Policjant”.

Od dnia śmierci Andrzeja Struja minęło już 11 lat, jednak pamięć o nim jest wciąż żywa. W rocznicę tragedii koledzy z wydziału oraz policjanci z innych komórek i jednostek organizacyjnych KSP odwiedzają grób funkcjonariusza oraz biorą udział w uroczystościach na przystanku tramwajowym przed CH Fort Wola, gdzie zginął ich kolega, by uczcić jego pamięć.

W siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyła się uroczystość ustanowienia odznaki im. podkomisarza Policji Andrzeja Struja.