Honorowa Zbiórka Krwi pod hasłem “Ratujemy” w Toruniu

ilustracja

Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów przy Komendzie Miejskiej Policji w Toruniu, w porozumieniu z Terenowym Oddziałem w Toruniu, Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy, zorganizował „Honorową Zbiórkę Krwi” pod hasłem „Ratujemy”.

28.08.2020′ przed budynkiem Komendy Miejskiej Policji w Toruniu, przy ul. Grudziądzkiej 17, stanął “krwiobus” czyli Mobilne Centrum Krwiodawstwa. Policjanci z garnizonu toruńskiego, wraz z pracownikami policji, mogli oddać swoją krew osobom najbardziej potrzebującym.

Zgłosiły się 73 osoby chętne do oddania krwi. Panie pielęgniarki z toruńskiego Punktu Krwiodawstwa przez cały dzień trwania akcji pobrały bezcenny płyn ratujący życie od 72 osób. Wśród nich było 41 policjantów.

Zgłosili się również ofiarodawcy, którzy nie są związani ze służbą w policji, ale też chcieli oddać ten cenny dar życia innym osobom. Stąd ogromne podziękowanie ze strony organizatorów dla wszystkich uczestników, którzy wzięli udział w naszej akcji.

Oprócz tych, którzy regularnie honorowo oddają krew, w akcji wzięło udział 7 osób czyniących to po raz pierwszy w życiu. Zadeklarowały one swoje uczestnictwo w kolejnych akcjach.

Łącznie toruńscy policjanci i pracownicy policji oddali ponad 32 litry krwi!

Marek Ziomek
Przewodniczący Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów
przy KMP w Toruniu