Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych za pozostawieniem Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA w strukturze resortu

ilustracja

Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych wyraża poparcie dla wniosku Związku Zawodowego Pracowników MSWiA w kwestii pozostawienia Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA w strukturze resortu.

– Podczas trwania epidemii są przydatne wszystkie instytucje, które działają na rzecz bezpieczeństwa zdrowotnego funkcjonariuszy i pracowników naszego resortu – pisze przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych Rafał Jankowski w piśmie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2020 r.

Pismo FZZSM w załączniku.

ZAŁĄCZNIKI