Czarnkowskie Święto Policji 2021′

ilustracja

We wtorek czarnkowsko – trzcianeccy policjanci obchodzili Święto Policji. Policjantom zostały wręczone odznaczenia, nominacje na wyższe stopnie służbowe, stanowiska oraz wyróżnienia. Była to również okazja, aby podziękować pracownikom Cywilnym Policji. W obchodach udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych oraz zaproszeni goście.

Współorganizatorem bardzo dobrze przygotowanej uroczystości był Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów KKP w Czarnkowie na czele ze st. asp. Justyną Przybył, Przewodniczącą Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów.

Tegoroczne obchody Święta Policji czarnkowsko trzcianeckich policjantów, rozpoczęły się mszą świętą, która odbyła się w minioną niedzielę o godz. 12:30 w Kościele pw. Św. Marii Magdaleny w Czarnkowie, którą celebrował ks. Krzysztof Sobkowiak – Kapelan czarnkowskiej policji.

Następnie przed uroczystą zbiórką insp. Piotr Ryżek wraz ze swoim zastępcą mł. insp. Adamem Filipem złożyli kwiaty przed budynkiem komendy pod pomnikiem ku czci policjantów z terenu czarnkowskiego pełniących służbę w jednostkach Policji Państwowej na terenie kraju, zamordowanych w ZSRR w 1940 roku. W tym roku uroczystość, dzięki uprzejmości Pani Elżbiety Rybarczyk Burmistrza Wielenia odbyła się w Hali Widowiskowo – Sportowej w Wieleniu.

Uroczysta zbiórka rozpoczęła się o godzinie 12:00 od złożenia meldunku insp. Piotrowi Ryżkowi Komendantowi Powiatowemu Policji w Czarnkowie przez dowódcę uroczystości asp. szt. Sławomira Jagłę Naczelnika Wydziału Prewencji KPP w Czarnkowie. Ze względu na stan epidemii tegoroczne obchody Święta Policji odbyły się z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Podczas swojego wystąpienia, Komendant Powiatowy Policji w Czarnkowie insp. Piotr Ryżek podziękował wszystkim policjantkom, policjantom oraz pracownikom cywilnym Policji za wzorowe wykonywanie swoich obowiązków, podkreślając jednocześnie ich zaangażowanie i poświęcenie. Pogratulował wszystkim otrzymanych odznaczeń, awansów i wyróżnień. Słowa podziękowania skierował również do przedstawicieli parlamentu, samorządów, instytucji publicznych oraz zaprzyjaźnionych służb za wspieranie policyjnych działań. Komendant złożył również podziękowania Kapelanowi za duchowe wsparcie i obecność w policyjnym życiu.

Z rąk mł. insp. Andrzeja Szarego Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ P województwa wielkopolskiego oraz asp. Mateusza Przybyłowskiego Członka Prezydium ZW NSZZ P Medal 100-lecia Powstania Policji Państwowej otrzymali:

  • nadkom. Dorota Fąferek
  • st. asp. Justyna Przybył
  • asp. Grzegorz Janc

Natomiast Medalem Krzyż Niepodległości Klasy II Zarządu Głównego NSZZ Policjantów odznaczony został insp. Piotr Ryżek Komendant Powiatowy Policji w Czarnkowie.

Szczegółowe informacje o mianowaniu na wyższe stopnie oraz innych wyróżnieniach – tutaj

Komendant Powiatowy Policji w Czarnkowie wyróżnił wszystkich podległych pracowników cywilnych przyznając im po dwa dni urlopu.

Podczas swojego wystąpienia mł. insp. Andrzej Szary Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego również podziękował funkcjonariuszom za niezwykle trudną i niebezpieczną służbę na rzecz społeczeństwa oraz złożył życzenia wszelkiej pomyślności wszystkim policjantkom, policjantom oraz pracownikom Policji. Pan Przewodniczący przyłączając się do podziękowań Komendanta wyraził również słowa uznania dla samorządowców oraz wszystkich, którzy wspierają nasze działania.

Na zakończenie uroczystości głos zabrali zaproszeni goście, którzy w swoich przemówieniach składali życzenia z okazji Święta Policji, a także wyrazili podziękowania dla policjantów pełniących służbę na terenie powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego składając kwiaty oraz listy gratulacyjne na ręce Komendanta Powiatowego. Wszystkim przybyłym dziękujemy za przyjęcie zaproszenia na Nasze Święto i zaszczycenie swoją obecnością, natomiast wyróżnionym gratulujemy i życzymy satysfakcji z wykonywanej pracy oraz kolejnych awansów.

Dziękujemy również artystom za mini recital w wykonaniu Pani Kingi Szymczak laureatki wielu konkursów, w tym Turnieju Poezji Mówionej i Śpiewanej „Łagodne Klimaty 2021” oraz Panu Tomaszowi Wyrzykowskiemu, który akompaniował naszej wokalistce na pianinie. Serdeczne podziękowania składamy również na ręce Pani Elżbiety Rybarczyk Burmistrza Wielenia za pomoc w przygotowaniu uroczystości .