Businessinsider: Rząd sypnął groszem mundurowym. Pensje wzrosną o 500 zł miesięcznie

ilustracja

Policjanci, strażnicy graniczni, strażacy oraz funkcjonariusze SOP dostaną 500 zł podwyżki miesięcznie. Rząd przyjął w tej sprawie rozporządzenie, które obiecał jeszcze w listopadzie 2018 r.

Dzięki podwyżkom po 500 zł funkcjonariusze SOP będą zarabiali miesięcznie przeciętnie 7234 zł brutto, a funkcjonariusze Straży Granicznej i policjanci po 6152 zł miesięcznie. W uzasadnieniu projektu rozporządzenia zwiększającego wielokrotność kwoty bazowej dla strażaków zabrakło informacji o wpływie podwyżki na wysokość przeciętnej płacy.

Zatwierdzone przez rząd podwyżki zostały ujęte w projekcie budżetu na ten rok i należą się funkcjonariuszom z wyrównaniem od 1 stycznia. Z komunikatu CIR wynika, że podwyżka ma m.in. “motywować do podejmowania służby w formacjach mundurowych podległych MSWiA oraz poprawić sytuację materialną rodzin funkcjonariuszy tych służb”.

Rozporządzenia, które umożliwiają podniesie poziomu płac to realizacja zapisów porozumienia między MSWiA a związkami zawodowymi służb mundurowych z 8 listopada 2018 r. Wówczas na kilka dni przed 11 listopada rząd musiał zmierzyć się z falą zwolnień lekarskich wśród funkcjonariuszy, co groziło brakiem wystarczającej liczby mundurowych do zabezpieczenia obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości.

Poza dwiema turami podwyżek (pierwsza w wysokości 650 zł miesięcznie miała miejsce w 2019 r.), rząd zgodził się zrezygnować z wymogu ukończonych 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę oraz zapewnił prawo funkcjonariuszy do pełnopłatnych nadgodzin.

W trakcie tamtego protestu porozumienie podpisali także związkowcy Służby Więziennej, która podlega jednak Ministerstwu Sprawiedliwości. Projekt rozporządzenia podnoszącego wielokrotność ich kwoty bazowej jest już przygotowany i opublikowany w serwisie Rządowego Centrum Legislacji.