45 NOWYCH POLICJANTÓW NA WARMII I MAZURACH

ilustracja

To były nietypowe okoliczności dla tak ważnego i podniosłego wydarzenia. Z maseczkami na twarzach i z zachowaniem dystansu. Bez udziału bliskich i bez zaproszonych gości. Nie zmieniło to jednak faktu, że był to bardzo ważny dzień. Dlatego żeby podkreślić doniosłość tej chwili, Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie stanął przed swoimi nowymi podwładnymi i odczytał słowa roty ślubowania, a za nim powtórzyło je 45 nowych policjantów garnizonu warmińsko-mazurskiej Policji.
W środę (18.11.2020r.) na terenie Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie odbyło się ślubowanie przyjętych do służby policjantów. Z uwagi na pandemię wywołaną koronawirusem (COVID-19) ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy odbyło się w skromniejszej niż dotychczas formie. Nie było zaproszonych gości, a bliscy policjantów nie mogli być świadkami tej ważnej chwili.

Nie mogło jednak zabraknąć szefa policjantów z Warmii i Mazur i sztandaru, na który ślubują policjanci. Żeby podkreślić doniosłość tej chwili, nadinsp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie odczytał słowa roty ślubowania.

“Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia…” – te słowa za swoim szefem powtórzyło grono nowych policjantów z Warmii i Mazur.

W tym ważnym dla nich momencie, świadkiem ich pierwszej tak znaczącej chwili w policyjnym mundurze, był również podinsp. Sławomir Koniuszy Przewodniczący Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów.

Szeregi warmińsko-mazurskiej policji zasiliło 45 funkcjonariuszy, wśród których jest 12 kobiet.

Funkcjonariusze po przebytym szkoleniu zasilą jednostki w Olsztynie (KWP, KMP, OPP), KMP w Elblągu, KPP w Bartoszycach, Ełku, Gołdapi, Iławie, Lidzbarku Warmińskim, Mrągowie, Nidzicy, Olecku, Ostródzie i Szczytnie.

Było to czwarte na Warmii i Mazurach ślubowanie policjantów w tym roku.

Osoby zainteresowane wstąpieniem do służby zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej i zapoznania się z warunkami rekrutacji.

 

(tm)