ilustracja

Wszystkim, którzy swoją służbą, pracą, dobrym słowem, uczynkiem sprawili i sprawiają, że żyjemy w bezpiecznym, wolnym i niepodległym kraju składamy w tym szczególnym dniu wyrazy największego szacunku i podziękowania.

Biuro Prasowe ZG NSZZ Policjantów