Zmiana rozp. dot. trybu postępowania przy udzielaniu wyróżnień policjantom

ilustracja

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy udzielaniu wyróżnień policjantom.

Potrzeba zmiany rozporządzenia MSWiA z 18.11.2003 r. w sprawie trybu postępowania przy udzielaniu wyróżnień policjantom wynika z ustawy z dnia 9.11.2017 r. o wyodrębnieniu w Policji służby spraw wewnętrznych i utworzeniu nowej jednostki organizacyjnej – Biura Spraw Wewnętrznych Policji, BSWP.