Wchodzą w życia zmiany w ustalaniu progów reprezentatywności organizacji związkowych

ilustracja

Od 1 stycznia 2019 r. zmienią się m.in. progi i podstawa ustalania reprezentatywności związków zawodowych. Trudno przewidzieć skutki tych modyfikacji.

Wraz z Nowym Rokiem uprawnienie do zrzeszania się zyskają m.in. zleceniobiorcy i samozatrudnieni. Jednocześnie wzrosną progi reprezentatywności organizacji związkowych i wprowadzona zostanie możliwość sądowej kontroli ich liczebności. Tak wynika z ustawy z 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1608), która wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r. – informuje Dziennik Gazeta Prawna w artykule Łukasza Guzy zatytułowanym: “Zagadki związkowej reformy. Od 2019 roku zleceniobiorcy będą mogli się zrzeszać”

Najistotniejsza zmiana dotyczy innych niż pracownicy osób wykonujących pracę zarobkową (czyli zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych). Będą mogli oni nie tylko przystępować do już istniejących związków zawodowych, ale także tworzyć własne.

Wielką niewiadomą jest to, czy tacy zatrudnieni skorzystają z nowych uprawnień. Nie sądzę, aby nagle masowo zaczęli przystępować do związków. Oni bardziej niż pracownicy obawiają się, że w razie przystąpienia lub założenia organizacji, firma zrezygnuje z ich dalszego zatrudnienia.

Na dodatek niektóre rozwiązania zawarte w ustawie mogą w praktyce ograniczyć możliwość przystępowania do związków. – Prawo zrzeszania się będzie przysługiwało zatrudnionym na umowach cywilnoprawnych, jeśli mają oni takie interesy, które może chronić związek. Trudno wykazać takie elementy w przypadku krótkotrwałych kontraktów.

Rozszerzenie prawa do zrzeszania się może istotnie wpłynąć na status i funkcjonowanie związków. – Osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych trzeba będzie wliczać do podstawy, od której liczy się to, czy dana organizacja spełnia progi reprezentatywności.

To szczególnie ważne, bo nowelizacja jednocześnie podwyższa omawiane progi. W rezultacie część organizacji może stracić status związku reprezentatywnego. Z drugiej strony przepisy zakładają wiele zmian, które dla związkowców są korzystne – m.in. już jeden reprezentatywny związek będzie mógł zablokować niekorzystne zmiany w regulaminie wynagradzania.

Więcej…