Trybunał Konstytucyjny zajmie się pełnieniem funkcji RPO po upływie kadencji.

ilustracja

20 października 2020′ Trybunał Konstytucyjny zajmie się pełnieniem funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich po upływie pięcioletniej kadencji.

Pełnienie obowiązków przez Rzecznika Praw Obywatelskich, po upływie pięcioletniej kadencji, do czasu objęcia stanowiska przez nowego Rzecznika K 20/20
Podmiot inicjujący postępowanie: Grupa posłów na Sejm
Miejsce: Sala rozpraw
Data: 20 X 2020 godz.: 13.00

Wniosek o zbadanie zgodności art. 3 ust. 6 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich z art. 2 Konstytucji RP tj. zasadą demokratycznego państwa prawnego oraz wywodzoną z niej zasadą zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa, jak również z zasadą sprawiedliwości oraz art. 209 ust. 1 Konstytucji RP, określającym okres kadencji Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skład orzekający Trybunału Konstytucyjnego: prezes TK Julia Przyłębska – przewodniczący, sędzia TK Stanisław Piotrowicz – sprawozdawca, sędzia TK Justyn Piskorski, sędzia TK Rafał Wojciechowski, sędzia TK Wojciech Sych.