Trybunał Konstytucyjny nie zajął się dzisiaj kadencją RPO i nie rozpatrzył sprawy emerytur i rent dla funkcjonariuszy służb PRL.

ilustracja

Trybunał Konstytucyjny nie zajął się we wtorek (20.10.2020′) legalnością przedłużenia kadencji Rzecznika Praw Obywatelskich, gdy nie został wybrany jego następca. TK nie rozpatrzył także sprawy emerytur i rent dla funkcjonariuszy służb PRL. Przyczyną jest choroba jednego z sędziów.

Informację o odwołaniu zaplanowanych na wtorek rozpraw potwierdza wokanda na portalu Trybunału Konstytucyjnego. Na razie nie wiadomo, na jaki dzień posiedzenia Trybunału zostaną przesunięte.

O odwołaniu posiedzenia w sprawie emerytur i rent dla funkcjonariuszy służb PRL poinformowano jeszcze w poniedziałek – TK tłumaczył wówczas, że powodem odwołania jest “niemożność wydania orzeczenia w składzie rozpoznającym sprawę do zamknięcia rozprawy”. Wniosek do TK w tej sprawie skierował Sąd Okręgowy w Warszawie.

Natomiast w sprawie legalności przedłużenia kadencji Rzecznika Praw Obywatelskich wniosek do Trybunału  złożyli posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Chcą, aby sędziowie zbadali konstytucyjność ustawowego przedłużenia kadencji Rzecznika Praw Obywatelskich, w sytuacji gdy upłynie jej czas, a następca nie zostanie wybrany.
W uzasadnieniu wniosku parlamentarzyści napisali, że zaskarżony przepis pozostaje w sprzeczności z intencjami ustawodawcy konstytucyjnego. Wnioskodawcy zwrócili uwagę, że ustawa o RPO weszła w życie l stycznia 1988 roku, a w 1991 roku wszedł w życie przepis art. 3 ust. 6 ustawy o RPO w aktualnym brzmieniu, który nie został jak dotąd poddany nowelizacji. Zdaniem wnioskodawców, aktualny przepis nie jest dostosowany do postanowień Konstytucji, a tym samym jest z nią niezgodny.
Ich zdaniem, Rzecznik Praw Obywatelskich jest jednym z najważniejszych organów konstytucyjnych.
Wypełnienie kadencji obecnego Rzecznika Praw Obywatelskich, tj. przekroczenie konkretnej daty określającej czasowość jego mandatu, powoduje, że podmiot ten może działać w sposób nieuprawniony i niepraworządny wskazano we wniosku.

Kadencja Bodnara upłynęła 9 września.