TK rozpatrzy sprawę pominięcia funkcjonariuszy Inspekcji Transportu Drogowego w odrębnym systemie emerytalnym właściwym dla służb mundurowych

ilustracja

Trybunał Konstytucyjny rozpatrzy wniosek o zbadanie zgodności z konstytucją kwestii pominięcia funkcjonariuszy Inspekcji Transportu Drogowego w odrębnym systemie emerytalnym właściwym dla służb mundurowych.

Pominięcie funkcjonariuszy Inspekcji Transportu Drogowego w odrębnym systemie emerytalnym właściwym dla służb mundurowych 7/20. Podmiot inicjujący postępowanie: Rada Krajowa Związku Zawodowego Inspekcji Transportu Drogowego

Wniosek o zbadanie zgodności:

1) art. 1, art. 18a ust. 1 i art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin;

2) art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych

z art. 32 oraz art. 67 ust. 1 w związku z art. 2 Konstytucji RP.