Stanowisko Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach

ilustracja

W Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ukazał się Projekt stanowiska Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach (druk nr 1699)

Projekt w załączniku