Senat RP przyjął bez poprawek ustawę o zmianie ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji w latach 2017–2020”.

ilustracja

14 grudnia 2018 r. zakończyło się 68. posiedzenie Senatu, podczas którego rozpatrzono 17 ustaw, do 1 Izba wprowadziła poprawki. Podjęto także 3 uchwały okolicznościowe, zdecydowano o wniesieniu do Sejmu 2 projektów ustaw, a 1 projekt skierowano do komisji w celu rozpatrzenia zgłoszonych w trakcie debaty wniosków.

Przeprowadzono także głosowania w sprawie 16 ustaw i 2 projektów ustaw.

Wśród ustaw przyjętych bez poprawek jest ustawa o  zmianie ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji w latach 2017–2020

Ustawa o zmianie ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017–2020”(projekt rządowy) dostosowuje program modernizacji do większej liczby etatów w poszczególnych służbach. Środki przeznaczone na wzrost uposażeń funkcjonariuszy w ustawie ustanawiającej program ustalono na podstawie liczby etatów funkcjonariuszy w 2016 r. Stąd konieczność uaktualnienia wielkości środków na podwyżki od 1 stycznia 2019 r. i dostosowania przepisów do ustawy budżetowej. Liczba etatów kalkulacyjnych we wszystkich służbach w 2019 r. wzrośnie o 2640.

Czekamy na podpis Prezydenta RP

(jp)