Senat rozpatrzył w poniedziałek ustawę, dotyczącą walki z pandemią koronawirusa.

ilustracja

Senat rozpatrzył w poniedziałek, 26 października br. w pierwszej kolejności ustawę, dotyczącą walki z pandemią koronawirusa.

Senackie głosowania rozpoczęły się po północy i trwały przeszło godzinę. Izba rozpatrzyła 55 poprawek do nowelizacji niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem Covid-19 i poparła ponad 40 z nich.

Przyznanie dodatku w wysokości 100 procent wynagrodzenia wszystkim – a nie tylko tym skierowanym do pracy – pracownikom służby zdrowia zaangażowanym w leczenie chorych na Covid-19 czy utworzenie Funduszu Pomocy, z którego finansowany byłby zakup testów na koronawirusa m.in. dla personelu medycznego i osób powyżej 60 lat: to niektóre z ponad 40 poprawek do ustawy covidowej popartych w nocnych głosowaniach przez Senat.

Ustawa przewiduje również m.in. zwolnienie lekarzy z odpowiedzialności karnej za nieumyślne błędy popełnione w czasie zwalczania epidemii czy grzywny za nieprzestrzeganie obostrzeń: np. nienoszenie maseczek.

Co zaproponował Senat?
Senat zaproponował utworzenie Funduszu Pomocy: państwowego funduszu celowego, z którego finansowany byłby zakup testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 z przeznaczeniem dla pracowników ochrony zdrowia, pracowników pomocy społecznej, rodziców i opiekunów dzieci do 1. roku życia oraz osób w wieku powyżej 60 lat.

Senatorowie opowiedzieli się także m.in. za zmianami w przepisach nakładającymi na samorządy medyczne obowiązek przekazywania list osób, które mogą być skierowane do pracy przy zwalczaniu epidemii. Samorządy miałyby – zgodnie z propozycją Senatu – przekazywać jedynie wykaz osób wykonujących dany zawód medyczny: bez wskazania, czy dana osoba może być skierowana do pracy przy epidemii.

Senat opowiedział się również za zrównaniem – do lat 60 – wieku kobiet i mężczyzn, którzy mogą być oddelegowani do zwalczania epidemii.

Ponadto Senat przyjął poprawkę, zgodnie z którą dodatek w wysokości 100 procent wynagrodzenia przysługiwać ma wszystkim – a nie tylko tym skierowanym do pracy – pracownikom ochrony zdrowia zaangażowanym w leczenie chorych na Covid-19.

Senatorowie chcą także, by wydanie zarządzenia wojewody w sprawie użycia straży miejskiej do wspólnych działań z policją było dokonywane za zgodą właściwego miejscowego wójta, burmistrza albo prezydenta miasta.

Inna poprawka zakłada, że w okresie epidemii ubezpieczonemu zatrudnionemu w podmiocie leczniczym przysługiwać miałoby – za czas obowiązkowej kwarantanny, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, wynikających ze styczności z chorymi na Covid-19 w związku z wykonywaniem obowiązków – prawo do 100 procent wynagrodzenia.

Senatorowie poparli ponadto poprawkę obligującą prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do zmiany planu finansowego Funduszu na rok 2020 w celu podwyższenia o co najmniej 15 procent opłaty ryczałtowej, przeznaczanej na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem Covid-19, i do uwzględnienia zasady, że przekazane środki, które nie zostaną wykorzystane do 31 grudnia 2020, nie podlegają zwrotowi.

Za całością regulacji – wraz ze zmianami wynikającymi z wprowadzonych poprawek – zagłosowało 92 senatorów, jeden był przeciw, jeden wstrzymał się od głosu.

Teraz ustawa wróci do Sejmu.