Rozporządzenia MSWiA w sprawie czasu pracy i przetwarzania informacji.

ilustracja

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby policjantów

Potrzeba zmiany rozporządzenia w sprawie rozkładu czasu służby policjantów wynika ze zmiany ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy nadzorowanych przez tego ministra..

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie przetwarzania informacji przez Policję

Uzasadnienie jak powyżej…