Projekt rozporządzenia MSWiA ws. upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych…

ilustracja

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych należących do działu sprawy wewnętrzne…

Projekt w załączniku: