O realizacji Programu Modernizacji na forum sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych

ilustracja

21 stycznia 2020′ o godzinie 15:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych (ASW) sala nr 111, bud. U

Przedmiotem posiedzenia będzie:

  • Rozpatrzenie Informacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o realizacji w 2018 r. „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020” (druk nr 71)
    przedstawia Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.
  • Rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o realizacji Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020 – przedstawia Prezes Najwyższej Izby Kontroli.