Informacja w sprawie ponownego naliczania ekwiwalentu po wyroku TK

ilustracja

Poniżej informacja Biura Prawnego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów w sprawie ponownego naliczania ekwiwalentu po wyroku TK

Szanowni Państwo,

w związku z pierwszymi licznymi sygnałami o działaniach podejmowanych przez stronę służbową w związku ze składanymi skargami o wznowienie lub wnioskami o ponowne przeliczenie ekwiwalentu, pomimo naszych najszczerszych chęci nie jesteśmy w stanie rozwiać wszystkich Państwa pytań i wątpliwości. Z otrzymanych informacji nie sposób przyjąć jedną ogólną regułę postępowania, a każda Państwa indywidualna sprawa wymaga odrębnej oceny opartej o zbadanie wszystkich szczegółów każdego stanu faktycznego. Jednocześnie należy wskazać, że w różnych garnizonach podejmowane są różnego rodzaju decyzje, co może uzasadniać inny sposób działania w konkretnym przypadku. Inne postępowanie należy bowiem wdrożyć w razie wydania decyzji administracyjnej, inne w razie wydania postanowienia czy przekazania tylko pisma informacyjnego.

W związku z powyższym, w trosce o Państwa najlepsze interesy, sugerujemy skorzystanie z pomocy prawnej zawodowego pełnomocnika, który będzie miał możliwość osobistego kontaktu i oceny Państwa indywidualnych spraw, ze wszystkimi szczegółami. Taka ocena jest niemożliwa do przeprowadzenia na podstawie zdawkowych i ogólnych informacji przekazanych drogą elektroniczną, w szczególności w ilości przekraczającej nasze fizyczne możliwości. Oparcie porady na ogólnym obrazie sytuacji może zaś narazić Państwa na szkodę, na co nie możemy sobie pozwolić.

Jednocześnie, z daleko idącej ostrożności wskazujemy, że każde z otrzymywanych przez Państwa pism procesowych, powinno zawierać pouczenie o możliwości i sposobie odwołania, do którego warto się zastosować.

Biuro Prawne Zarządu Głównego NSZZ Policjantów