GUS – rekordowy wzrost średniej płacy w przedsiębiorstwach.

ilustracja

Przeciętna płaca w przedsiębiorstwach przekroczyła 5 tys. zł brutto – informuje Główny Urząd Statystyczny.

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2018 r. wyniosło dokładnie 5274,95 zł brutto – podał Główny Urząd Statystyczny. Oznacza to, że miesiąc do miesiąca średnia płaca w Polsce wzrosła o 6,2 proc., a rok do roku – 6,1 proc.

Chodzi tu jednak o wynagrodzenie brutto, bez potrącenia podatku i składek. Po ich odliczeniu euforia mija, gdyż okazuje się, że średnia płaca “na rękę” w Polsce wynosi 3742 zł

Zobrazowane dane dotyczą sektora przedsiębiorstw, w którym zatrudnionych jest ponad 6 mln Polaków, wobec ok. 17 mln aktywnych zawodowo. Ponadto choć wyliczana średnia dotyczy przedsiębiorstw, to nie obejmuje małych firm, których mamy w kraju najwięcej.

GUS uwzględnia tylko te, które zatrudniają co najmniej dziewięć osób i otrzymują wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę. Tak naprawdę około dwie trzecie Polaków nie zarabia średniej krajowej i pracuje na umowach “śmieciowych”.

Dodatkowo grudzień to specyficzny okres dla płac. W tym miesiącu kumulują się bowiem inne składniki wynagrodzenia. Chodzi o wszelkiego rodzaju premie, trzynastki i nagrody.

Jak wynika z badań, przy niemal niezmienionym poziomie zatrudnienia na konta Polaków trafiło w grudniu o 2 mld zł więcej niż w listopadzie.

Istotne jest, że pomimo niskiego bezrobocia i kłopotów niektórych branż (zwłaszcza budownictwa) spowodowanych brakiem rąk do pracy dynamika wzrostu płac pokazuje, że nasz wzrost jest stabilny.

Bezrobocie w Polsce przestało mieć charakter strukturalny (jeśli na danym obszarze nie ma zatrudnienia dla danej struktury zawodów/specjalności – wówczas mówimy o bezrobociu strukturalnym. przyp. jp) i z tego względu naturalna stopa bezrobocia to dla nas 8-9 proc. Tę barierę udało się jednak przełamać bez większych napięć. W latach 2006-08, przeciętne wynagrodzenie rosło w tempie dwucyfrowym. Do tego wyniku obecnie nam daleko.

W ciągu niespełna dekady mierzone przez GUS przeciętne wynagrodzenie wzrosło o ponad połowę. Jeszcze w ostatnim kwartale 2009 r. wynosiło dokładnie 3454,58 zł brutto.

(jp) na podstawie danych GUS