ASW: Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji

ilustracja

6 lutego 2018 r. Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (ASW) na posiedzeniu rozpoczynającym się o godzinie 16.00 zajęła się uchwałą Senatu o rehabilitacji prawnej policjantów (druk sejmowy 2185).

W porządku posiedzenia znalazło się także rozpatrzenie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami (druk nr 2059).
Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (uchwała Senatu o rehabilitacji prawnej policjantów (druk nr 2185) – w załączniku
– uzasadniał senator Łukasz Mikołajczyk.

– Bardzo się cieszę, że mogłem zaprezentować tak oczekiwany przez policjantów projekt ustawy. Dokument został jednogłośnie przyjęty przez senatorów. Będę przekonywać posłów, że takie rozwiązanie jest konieczne i wymaga pilnego uchwalenia – powiedział Łukasz Mikołajczyk, senator PiS, zastępca przewodniczącego senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, prezentujący projekt ustawy w Sejmie.

Przebieg posiedzenia można odsłuchać pod poniższym linkiem:

ZAŁĄCZNIKI