Dzięki zaangażowaniu FOP prokuratura umorzyła postępowanie wobec 3 funkcjonariuszy wielkopolskiej Policji.

ilustracja

Dotarła do nas oczekiwana od momentu wszczęcia postępowania karnego informacja, że prokurator umorzył postępowanie wobec 3 funkcjonariuszy wielkopolskiej Policji podejrzanych o udział w grupie przestępczej, która miała handlować danymi ofiar wypadków.

Andrzej Szary

Jak informował wówczas Głos Wielkopolski (…) Trzech zatrzymanych policjantów bierze w obronę mł. insp. Andrzej Szary, przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego. W jego opinii zatrzymani policjanci mogą być niewinni. Andrzej Szary dał osobiste poręczenie za trójkę funkcjonariuszy (…)

W ślad za poręczeniem Związkowy Fundusz Ochrony Prawnej przeznaczył na obronę swoich członków ponad 30 tysięcy złotych.

Może ten fakt przekona malkontentów, krytykantów oraz tych którzy twierdzą, że nigdy nie będą potrzebować pomocy Związku.

Warto podkreślić, że strona służbowa również zdecydowanie stanęła po stronie funkcjonariuszy, co nie jest regułą.

Poniżej artykuł z Głosu Wielkopolskiego z 30 stycznia 2020′

“Afera w policji. Policjanci z Poznania sprzedawali dane ofiar wypadków? Szef związków broni zatrzymanych: “Zarzuty są do podważenia”