POROZUMIENIE KWP W LUBLINIE I ZW NSZZ POLICJANTÓW WOJ. LUBELSKIEGO

21 marca 2018 r. tuż po posiedzeniu Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. lubelskiego, w hotelu VICTORIA byliśmy świadkami bardzo ważnego dla wszystkich policjantów garnizonu lubelskiego a w szczególności zrzeszonych w NSZZ Policjantów wydarzenia, jakim było podpisanie porozumienia ..

2018.03.28 więcej