POROZUMIENIE KWP W LUBLINIE I ZW NSZZ POLICJANTÓW WOJ. LUBELSKIEGO

ilustracja

21 marca 2018 r. tuż po posiedzeniu Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. lubelskiego, w hotelu VICTORIA byliśmy świadkami bardzo ważnego dla wszystkich policjantów garnizonu lubelskiego a w szczególności zrzeszonych w NSZZ Policjantów wydarzenia, jakim było podpisanie porozumienia pomiędzy insp. Robertem Szewcem – Komendantem Wojewódzkim Policji w Lublinie a Zarządem Wojewódzkim NSZZ Policjantów woj. lubelskiego reprezentowanym przez Przewodniczącego Zarządu asp. szt. Artura Garbacza.

Podpisanie przygotowanego przez stronę związkową i służbową porozumienia z całą pewnością jeszcze bardziej usprawni doskonałą dotychczasową współpracę. Komendant insp. Robert Szewc powiedział, że jest dumny z przyznanych mu tego dnia odznaczeń związkowych oraz podpisanego porozumienia, którego był również inicjatorem.

Porozumienie niezwłocznie zostanie opublikowane i trafi do wszystkich jednostek organizacyjnych w Garnizonie Lubelskim.

Tym samym straciło moc porozumienie jakie było zawarte w dniu 14 kwietnia 2014 r.