MSWiA – Zmiany w przepisach o ruchu drogowym

Zrównanie dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym niezależnie od pory dnia, zwiększenie zakresu ochrony pieszego w rejonie przejścia dla pieszych, uregulowanie kwestii bezpiecznej odległości między pojazdami na autostradach i drogach ekspresowych oraz zakaz korzystania z telefonów k ..

2021.06.01 więcej

Policja wymaga zmian nie tylko podwyżek

Proces przechodzenia od służby do "pracy" w policji trwał i pogłębiał się w miarę upływu czasu od mniej więcej wejścia Polski do UE czyli od 2003/2004 roku. Źle odczytywane standardy i dyrektywy UE szybko przekształciły policję w pseudo korporację, w której wprawdzie są struktury, ..

2018.12.18 więcej

Zmiany na stanowiskach kierowniczych śląskiego garnizonu

W katowickiej komendzie wojewódzkiej odbyło się uroczyste wprowadzenie na stanowiska służbowe nowych szefów trzech jednostek policji oraz zastępcy naczelnika jednego z wydziałów KWP. Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinspektor Krzysztof Justyński wręczył rozkazy personalne cz ..

2017.10.31 więcej