Jak uniknąć wydalenia ze służby w trybie administracyjnym?

Zarząd Główny NSZZ Policjantów postanowił wystąpić do Komendanta Głównego Policji z wnioskiem o wycofanie z obiegu prawnego poleceń, które w opinii Związku nie mają podstaw prawnych, naruszają dobra osobiste policjantów a także szkodzą ważnemu interesowi służby. Podjął w tej sp ..

2017.10.10 więcej