Straż Marszałkowska uzyska nowe uprawnienia

Strażnikom Straży Marszałkowskiej przy wykonywaniu obowiązków przysługują uprawnienia funkcjonariuszy BOR oraz ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych. Nie posiadają oni jednak statusu funkcjonariusza i pozostają pracownikami Kancelarii Sejmu, do których mają zastosowa ..

2017.11.04 więcej